Vuggestuen 0-3 år

I vuggestuen er børnene fra 0-3 år aldersfordelte på to til tre stuer afhængig af antallet af børn.

Solstuen er for de yngste, Stjernestuen for mellem gruppen og Månestuen for de ældste vuggestuebørn.

Vuggestuen er indrettet med tre læringsstuer, et fællesrum med en aktivitets/motorik afdeling med mange farverige Bobles elementer.

Mere om Hallandsgårdens fysiske rammer

Er du ny i vuggestuen?

Opstart og indkøring

Kontakt vuggestuen

Solstuen: 49 28 43 10

Stjernestuen: 49 28 43 11

Månestuen: 49 28 43 12